Sorteringsmøter 2016 er nå gjennomført.

 

Juletre sør SA har nå gjennomført to sorteringsmøter for juletre. Oppslutningen har vært god med godt engasjement fra medlemmene. Gorden Haaland fra Norsk Juletre har vært med på begge møtene. Medlemmene skulle nå være godt skolert til å merke i sine egne juletrefelt, slik at vi får en god kvalitet på de tre som skal omsettes.

 

Sorteringsmøte

Bilde fra sorteringsmøte på Bilstad, hos Bjørn Tore Hovland. Foto Johannes Løvland.

 

 

 

Sorteringsmøter mandag 22. august og torsdag 25. august. 

 

Juletre Sør avholder sorteringsmøter for sine medlemmer for å kvalitessikre trærne og standarisere kvaliteten på alle trær levert gjennom Juletre Sør.

Det blir avholdt to sorteringsmøter i 2016. Alle som skal levere juletrær gjennom Juletre Sør plikter å delta på et av sorteringsmøtene. Medlemmer av lokallagene til Norsk Juletre i Agder og Dalane vil også bli invitert.

 

Sorteringsmøte i Dalane mandag 22. august kl 18.00:    

Bjørn Tore Hovland                                                 

Bilstadveien 79

4363 Ualand

  

Sorteringsmøte i Agder torsdag 25. august kl 18.00:

Johannes Løvland                                                  

Løvland 16

4436 Gyland

 

Det blir litt kaffe å noe og bite i.